SP

Oxygen

ชุดตัด

ชุดตัด C1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 1.5 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. ตะแกรงหิ้ว
10. ที่เปิด AC
ราคา 8,700 บาท

ชุดตัด C2-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน ขนาด 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
9. ที่เปิด AC
ราคา 14,000 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)

ชุดตัด C2-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
9. รถเข็นคู่ ขนาด6คิว2ล้อ
10. ที่เปิด AC
ราคา 17,700 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดตัด C2-3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. รถเข็นถังคู่ ขนาด6คิว4ล้อ
10. ที่เปิด AC
ราคา 18,200 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดตัด C3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. แก๊สกระป๋อง
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. วาล์วแก๊สกระป๋อง
5. ชุดด้ามตัด LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 3 ตัว
8. ตะแกรงหิ้ว
ราคา 5,900 บาท

ชุดตัด C4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. แก๊สปิคนิค
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันแอลพีจี
5. ชุดด้ามตัด LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร
7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. รถเข็น
ราคา 8,000 บาท


ชุดตัด C5

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 1.3 กก. (มือสอง)
3. รถเข็นคู่
4. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
5. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
6. ชุดด้ามตัดAC
7. สายลมคู่ 3 เมตร
8. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
9. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
ราคา 9,700 บาท
Out of Stock

Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy

s