SP

Oxygen

วิธีสั่งซื้อ

ช่องทางการสั่งซื้อ

ติดต่อสั่งซื้อได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้

  • E-mail : sales@sp-oxygen.com
  • โทรศัพท์ : 092-272-9191, 091-993-1316, 02-996-2239
  • Inbox Facebook : www.facebook.com/SPoxygen
  • Line : 092272919

อัตราค่าขนส่งทั่วประเทศ (บริษัทขนส่ง)

สินค้า ค่าขนส่ง
สินค้าชิ้นเล็ก เช่น อะไหล่ ข้อต่อ เริ่มต้น 60 บาท
เกจ์ปรับแรงดัน เริ่มต้น 100 บาท
ลวดเชื่อม เริ่มต้น 150 บาท
ถังขนาด 0.5 คิว เริ่มต้น 170 บาท
ถังขนาด 1.5 คิว เริ่มต้น 220 บาท
ถังขนาด 2 คิว เริ่มต้น 270 บาท
ถังขนาด 6 คิว เริ่มต้น 500 บาท
รถเข็นถัง 0.5, 1.5, 2 คิว เริ่มต้น 200 บาท
รถเข็นถัง เดี่ยว 6 คิว 2 ล้อ เริ่มต้น 400 บาท
รถเข็นถัง เดี่ยว 6 คิว 4 ล้อ เริ่มต้น 500 บาท
รถเข็นถัง คู่ 6 คิว 2 ล้อ เริ่มต้น 500 บาท
รถเข็นถัง คู่ 6 คิว 4 ล้อ เริ่มต้น 600 บาท

**อัตราค่าขนส่งดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อ ข้ามเกาะ**

จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1