SP

Oxygen

วิธีสั่งซื้อ

ช่องทางการสั่งซื้อ

ติดต่อสั่งซื้อได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้

  • E-mail : sales@sp-oxygen.com
  • โทรศัพท์ : 092-272-9191, 091-993-1316, 02-996-2239, 02-083-2702
  • Inbox Facebook : www.facebook.com/SPoxygen
  • Line : 092272919

อัตราค่าขนส่ง

สินค้า ค่าขนส่ง
สินค้าชิ้นเล็ก เช่น อะไหล่ ข้อต่อ เริ่มต้น 50 บาท
เกจ์ปรับแรงดัน เริ่มต้น 100 บาท
ลวดเชื่อม เริ่มต้น 150 บาท
ถังขนาด 0.5 คิว เริ่มต้น 150 บาท
ถังขนาด 1.5 คิว เริ่มต้น 200 บาท
ถังขนาด 2 คิว เริ่มต้น 250 บาท
ถังขนาด 6 คิว เริ่มต้น 300 บาท
รถเข็นถัง 0.5, 1.5, 2 คิว เริ่มต้น 150 บาท
รถเข็นถัง 6 คิว เริ่มต้น 300 บาท

จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1
Team member 1